ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

    
 Η σελίδα αυτή περιέχει ανακοινώσεις του εργαστηρίου καθώς και πληροφορίες προς τους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα  της Σεισμολογίας, Τεχνικής Σεισμολογίας και Γεωφυσικής Τεχνικών Έργων.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 2004-2005

Τα μαθήματα αι τα Εργαστήρια για τους νέους φοιτητές θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γραμματείας του Γεωλογικού. Ως κύριο βιβλίο θα χορηγείται το Σύγγραμμα του Καθηγ. Άκη Τσελέντη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ  (Εκδ. Παπασωτηρίου).

 

Το Εργαστήριο πρόκειται να προτείνει στο Γεωλογικό το Μάθημα ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όπου θα παρουσιάζονται εκτός από την βασική θεωρεία και πολλά παραδείγματα από τεχνικά έργα στα οποία η Γεωφυσική έδωσε λύση. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί το εν λόγω μάθημα θα δοθεί υπό την μορφή διαλέξεων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Το εργαστήριο θα χορηγήσει το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος  2-5 διπλωματικές εργασίες σε ομάδες των 2 ατόμων. Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1]Μελέτησεισμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών Βαρθολομιού με την τεχνική του εδαφικού θορύβου (Microtremor Analysis).

Η διπλωματική θα εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου "Μικροζωνική Μελέτη Βαρθολομιού". Υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθούν επιπλέον αντίστοιχες διπλωματικές για τις πόλεις: α)Αμαλιάδα, β)Ναύπακτο, γ)Μεσολόγγι

2]Σύγκριση μετρήσεων σεισμικής τομογραφίας,  cross-hole, και αναστροφής επιφανειακών κυμάτων για τον υπολογισμό ελαστικών ιδιοτήτων.

3]Εκτέλεση μετρήσεων σεισμικής τομογραφίας χρησιμοποιώντας διάφορες σεισμικές πηγές του Εργαστηρίου (Airgun, Sparker, Shear Sparker, Shear Hammer) και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την ακρίβεια και την διακριτική ικανότητα για τον εντοπισμό αγκύλων και ασθενών ζωνών.

Θα επιλεγούν μόνο οι έχοντες γνώσεις Η/Υ

PhD Call

The Lab within its recent activities in the fields of Hydrocarbon exploration, Hydrogeophysics, Soil Dynamics and Seismic Risc   has the following three PhD positions:

    Joint inversion of seismic travel time tomography and first pulse width

    Magnetotelluric and Self Potential 3D modelling of deep carbonate aquifers

    Multispectral seismic  crosshole tomography processing and neural based target recognition

     GIS applications in Seismic Risc  Assessment.

All PhD candidates will have a scholarship and insurance coverage. Candidates from Asia and other non EC countries are wellcome provided they have a strong mathematic-computing background.