ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΡΑΓΓΩΝ &  ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 

    
 STOPTRANSPARK.ORG

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τον γρήγορο έλεγχο οδοστρωμάτων Εθνικών οδών και αεροδιαδρόμων  καθώς και συράγγων χρησιμοποιώντας τελευταίου τύπου τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μετά το πέρας της έρευνας παραδίδει ειδική έκθεση όπου όχι μόνο επισημαίνονται τα ατελή σημεία αλλά και η πιθανότητα αστοχίας μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπ' όψη το κυκλοφοριακό φορτίο κλπ.

Το εργαστήριο εφαρμόζει διάφορες (ανάλογα με την περίπτωση) τεχνικές διασκόπησης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εφαρμόζει συνδυασμό τεχνικών   Georadar και φασματικής αντιστροφής σεισμικών επιφανειακών κυμάτων. Η τελευταία είναι μία σύγχρονη μέθοδος η οποία μας παρέχει πληροφορίες ακόμη και για τις δυναμικές ελαστικές ιδιότητες των υπεδαφικών σχηματισμών. Σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζουμε και την τεχνική της ηλεκτρικής τομογραφίας υψηλής ευκρήνειας.

 sinkholeSTOPTRANSPARK.ORG

Παράδειγμα εντοπισμού ασταθούς ζώνης sinkhole με Georadar σε αεροδιαδρομο

Resistivity survey showing sinkholeswpeF.jpg (23210 bytes)

Παράδειγμα εντοπισμού εκτεταμένων καρστικών εγκύλων με ηλεκτρική τομογραφία

Παράδειγμα εντοπισμού ασταθούς ζώνης κάτω από αεροδιάδρομο με Georadar

Οι βασικές αρχές της τεχνικής των επιφανειακών κυμάτων παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα. Δημιουργούμε επιφανειακά κύματα τα οποία ανάλογα με το μήκος κύματός τους εισέρχονται σε διαφορετικές περιοχές του υπεδάφους. Μέσω ενός ειδικού λογισμικού που έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά από την διεξαγωγή των μετρήσεων να έχουμε ακριβή κατακόρυφα προφίλ των δυναμικών ελαστικών ιδιοτήτων των σχηματισμών.

 Πατείστε       για να επισκεφθείτε μία σελίδα με εκατοντάδες περιστατικά από sinkholes σε δρόμους, πόλεις, αεροδρόμια κλπ.