ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ  ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ!!!

 

    

                     

Στο Φυσικό Αέριο Δεν Επιτρέπονται Λάθη!

ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ    =     ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Έχει γίνει πλεόν ευρύτερα αποδεκτό, ότι κάθε καταναλωτής φυσικού αερίου σε μία σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα  πρέπει να λαμβάνει μερικά μέτρα ασφάλειας τα οποία μπορούν να αποβούν σωτήρια για την ζωή της οικογενειάς  και την προφύλαξη της περιουσίας του. Στο φυσικό αέριο κάθε λάθος σημαίνει θάνατος!

Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και η τοποθέτηση κατάλληλης αντι-σεισμικής βαλβίδας αυτόμαης διακοπής της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση σεισμού.

Οι πρόσφατοι σεισμοί στο Κόμπε, την Τουρκία και την Καλλιφόρνια έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών ωφειλόταν στην ανεξέλεκτη εξάπλωση τροφοδοτούμενων από φυσικό αέριο  πυρκαγιών.

Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι με ένα πυκνό δίκτυο κατανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε  τον κίνδυνο της πυρκαγιάς μετά από σεισμό. Όσο καλά σχεδιασμένο και αν είναι το δίκτυο υψηλής πίεσης κανείς δεν μας εγκυάται για την ακεραιότητα των δεκάδων χιλιάδων συνδέσεων από το ρολόι της παροχής και προς τα "πάνω..."   Ήδη το Υπουργείο ανάπτυξης με σχετικό νομοσχέδιο επιβάλει σε κάθε παροχή να υπάρξει ειδική ηλεκτρονική αντισεισμική βαλβίδα. Ας ελπίσουμε ότι οι εταιρείες παροχής φυσικού αερίου θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση επιδοτώντας με κάποιο ποσοστό την αγορά αντισεισμικής βαλβίδας από τον καταναλωτή.

Αυτή την στιγμή έχει πέσει στην αντίληψή μας μία εταιρεία  η οποία διαθέτει στην Ελληνική αγορά αντισεισμικές βαλβίδες ηλεκτρονικού τύπου, περισσότερα στοιχεία παρέχονται στην διεύθυνση  http://www.gastech.gr/GASvalbides-Maestro.htm.

Το εργαστήριο έχει ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα στα πλαίσια της ΠΡΑΞΕ 2002 για την κατασκευή βιομηχανικού πρωτότυπου βαλβίδας αυτόματης διακοπής φυσικού αερίου.

Επίσης  βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα SHIELDS για την προστασία του δικτύου υψηλής πίεσης φυσικού αερίου και των αποθηκευτικών χώρων υγροποιημένου αερίου στην Ρεβιθούσα.