ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Διευθυντής Κέντρου :
                 Δρ. Α. Τσελέντης
                 Καθηγητής Σεισμολογίας
                 Πανεπιστημίου Πατρών

   Υπεύθυνος Κέντρου :
                   Δρ. Α. Υφαντής
                   Καθηγητής Τ.Ε.Ι Πατρών
                   Ερευνητής Εργ. Σεισμολογίας
                   Πανεπιστημίου Πατρών

    Από το 1990 παράλληλα με την ανάπτυξη του Σεισμολογικού Δικτύου στη Νοτιοδυτική Ελλάδα άρχισε η δημιουργία  ενός σύγχρονου κέντρου συλλογής μετάδοσης επεξεργασίας και ελέγχου παραμέτρων που στη παγκόσμια βιβλιογραφία καταγράφονται σαν προσεισμικές.   Η λογική  για την  συστηματική καταγραφή  αυτών των παραμέτρων  ξεκινούσε από το γεγονός ότι πολλές ερευνητικές ομάδες στο παρελθόν είχαν καταγράψει προσεισμικά φαινόμενα αλλά οι παρατηρήσεις αυτές κυρίως αφορούσαν αποσπασματικές μετρήσεις  που εστίαζαν την προσοχή τους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν είχαν το στοιχείο της συνέχειας και προπαντός της επαναληψιμότητας.

     Μια άλλη σημαντική  παράμετρος που ελήφθη υπόψιν για τη δημιουργία αυτού του Κέντρου ήταν   ότι οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει αμέσως να συσχετίζονται με τα σεισμολογικά δεδομένα ενός ακριβούς σεισμολογικού δικτύου ως προς την μέτρηση του μεγέθους του επικέντρου και του χρόνου των σεισμών.

     Στη συνέχεια απεικονίζεται αυτό το κέντρο που με αυτόματες διαδικασίες που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υπεύθυνο  Δρ. Απόστολο Υφαντή καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων σε εικοσιτετράωρη βάση μετρήσεις γεωηλεκτρικού δυναμικού, Θερμοκρασίας υπογείων υδάτων κ.λ.π.

Επισκεφθείτε επίσης και τις παρακάτω σελίδες : 

bullet

http://seismo.geology.upatras.gr 
(H κεντρική σελίδα του Εργαστηρίου Σεισμολογίας Παν/μίου Πατρών)
 

bullet

http://www.teipat.gr/pages/ele/greek_web/sae/Ta_egrafa_mou/My_Webs/sae/Index.htm
(H κεντρική σελίδα του Εργαστηρίου Σ.Α.Ε του Τ.Ε.Ι Πατρών)