Σχετικά με το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (UPSL) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990, στα πλαίσια του Γεωλογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Το UPSL είναι τώρα μέλος του Ενοποιημένου Ελληνικού Σεισμολογικού Δικτύου (Hellenic Unified Seismic Network, HUSN) και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της σεισμικότητας της κεντρικής-δυτικής Ελλάδας. Τα κύρια θέματα μελέτης του UPSL είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή σεισμολογικών μεθόδων, παρακολούθηση σεισμικότητας, μέθοδοι διάδοσης κυμάτων, έρευνα τοπικών συνθηκών (site effects), ανάπτυξη καινοτόμων μικροζωνικών μεθόδων, μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας, σεισμικά σενάρια και μελέτη των ιδιοτήτων των σεισμικών πηγών καθώς και και του γήινου φλοιού. Το UPSL ασχολείται ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα.